Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Rundbordssamtale

Hvis en medarbejder på grund af sygdom eller nedsat arbejdsevne er kommet i en vanskelig arbejdsmæssig situation, kan det somme tider være en god idé at aftale et fælles møde med alle involverede parter.

Det kan være repræsentanter fra virksomheden, fagforeningen, læge og jobcenter. Formålet er udarbejdelse af en konstruktiv plan for, hvordan medarbejderen kan fastholdes på arbejdspladsen. Jobcentrets medarbejdere deltager gerne som mødeledere og sikrer hermed, at de mange fastholdelsesmuligheder synliggøres for medarbejderen og virksomhed.

Eksempel

En medarbejder som varetager montagearbejde har fået skulderproblemer og er fuldtidssygemeldt. I denne forbindelse indkalder jobcentret til rundbordssamtale, hvor medarbejder, virksomhed, læge og tillidsrepræsentant inviteres.

Under samtalen diskuteres medarbejderens arbejdsmuligheder, og der lægges en realistisk plan for vedkommendes tilbagevenden til arbejdspladsen – enten i samme arbejdsfunktion eller omplacering på virksomheden, eventuelt med opkvalificeringsstøtte fra jobcentret.

Opdateret 17. december 2014

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk