Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Sygedagpengelovens §56

Efter sygedagpengelovens § 56 er der mulighed for, at en arbejdsgiver, der beskæftiger en medarbejder, hvis fraværsrisiko på grund af langvarig eller kronisk sygdom er væsentligt forøget, kan få refunderet udgiften til dagpenge for de 21 første kalenderdage af hvert sygefravær som følge af lidelsen.

Arbejdsgiveren får således sygedagpengerefusion for 1. fraværsdag. Jobcentret sørger for nødvendig lægelig dokumentation.

Eksempel

En medarbejder har i gennemsnit to fraværsdage månedligt på grund af græsallergi eller migræne. Medarbejder og virksomhed vil gerne indgå en aftale om § 56, hvorfor Jobcentret kontaktes for yderlig information.

Opdateret 17. december 2014

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk