Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Job og Fremtid

Job og Fremtid har til formål at afklare, opkvalificere, afdække og beskrive borgere med henblik på tilbagevenden til arbejde eller uddannelse.

Målgruppe, metode og værdier

Vores målgruppe er borgere, der kan opdeles i flere kategorier: Kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige og borgere på ledighedsydelse.

Den metodiske tilgang i Job og Fremtid tager udgangspunkt i at lede borgerne ind på en ny vej, der skal føre den enkelte tilbage som aktiv medspiller på arbejdsmarkedet. Tilbuddene har særligt fokus på, at borgerne oparbejder fornyet tro og vilje til arbejdslivet, således at arbejdsmarkedet kan ses i et andet og nyt perspektiv.

I Job og Fremtid arbejdes der løsningsfokuseret – der sættes fokus på ressourcer frem for barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Det tilstræbes til enhver tid at hver enkelt borger selv tager ansvar for sin personlige udvikling. Hos Job og Fremtid er dialogen med borgeren altid vigtig i motivations- og relationsarbejdet.

Job og Fremtids arbejde hviler på intentionen om hurtigst mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet. Job og Fremtid forsøger endvidere konstant at tilpasse tilbuddene på en måde, så vi kan leve op til de bestillingsopgaver, Jobcentret har behov for at få løst. 

Vores tankegang og drift er baseret på værdierne i Høje-Taastrup Kommune:

  •  Menneskelighed og positivt livssyn
  •  Engagement
  •  Professionalisme
  •  Helhed

Disse værdier danner grundlaget på netop vores arbejdsplads, Job og Fremtid. Vi arbejder med værdierne i hverdagen, og føler os som en samlet del af Høje-Taastrup kommune. Vi har fokus på, at vores arbejdsplads er i udvikling, at det faglige niveau højnes - så det hele tiden justeres i forhold til borgernes, leverandørernes og lovgivningens krav og ønsker.

Opdateret 5. juli 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk