Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Lærlinge og elevpladser

Ifølge Undervisningsministeriet viser alle prognoser, at der bliver mangel på faglig arbejdskraft indenfor en årrække.

Derfor er det vigtigt, at virksomheder ansætter elever og lærlinge i praktik, så de unge kan færdiggøre deres uddannelse.

Fordele ved at ansætte elever/lærlinge

  • Elever og lærlinge bidrager med opdateret viden og frisk inspiration til virksomheden
  • Virksomheden kan få dækket sine udgifter til elevløn i elevens skoleperioder
  • Det er muligt at få op til 33.000 i præmie/bonus pr. elev, for uddannelsesaftaler indgået mellem 1. januar 2013 og 31. december 2013

Alle tilskud udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Information om satser og udbetaling af tilskud findes på ATP’s hjemmeside.

Mere information vedrørende regler og lovgrundlag for ansættelse af elever/lærlinge i praktik, findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvilke uddannelser kan der ansættes lærlinge/elever fra?

På Uddannelsesguidens hjemmeside finder du listen over de 109 erhvervsuddannelser, der kan ansættes lærlinge/elever fra.

Hvilke tilskud kan virksomheder få til ansættelse af elever/lærlinge?

Lønrefusion - Det er muligt at få refusion for den løn, virksomheden skal betale sin elev under elevens skoleophold

Præmie og bonus - for uddannelsesaftaler indgået mellem 1. januar 2013 og 31. december 2013 kan virksomheder modtage op til 33.000 i præmie og bonus

Løntilskud - virksomheder med en elev/lærling, der tidligere har mistet sin praktikplads uden selv at være skyld i det, kan få løntilskud i eleven/lærlingens praktikperioder.

Løntilskud - det er muligt at få løntilskud til praktikaftaler med elever/lærlinge på erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Hvordan finder virksomhed og elev/lærling hinanden?

Undervisningsministeriet har udarbejdet hjemmesiden Praktikpladsen.dk, som er et mødested for elever/lærlinge og virksomheder

Opdateret 5. juli 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk