Jobcenter for erhverv
 • Få siden oplæst

Ansæt en voksenlærling

Voksenlærling er en ordning, der giver personer over 25 år mulighed for at gennemføre et lærlingeforløb, hvor virksomheden får et tilskud til lærlingens løn.

Fordele

 • Der ydes tilskud på 30 kr. pr. time til voksenlærlingens løn i praktikperioderne. Du skal selv betale hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for branchen
 • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
 • Ved ansættelsen af en voksenlærling kan du bidrage til at sikre, at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft fremover

Sådan gør du

 • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være i forløb
 • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende person
 • Hent blanket AB 501 ”Ansøgning om tilskud til voksenlærling” på Jobnet.dk
 • Jobcentret i den kommune hvor din virksomhed ligger, skal have skemaet retur senest en måned efter, at voksenlærlingen er startet i forløbet
 • Hent ansøgningsskema til elevrefusion hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) eller kontakt AUB på tlf. 48 20 49 11 for at få ansøgningsskemaet tilsendt
Mere information om voksenlærlingeordningen samt lovgrundlag findes på CABI’s hjemmeside.

Betingelser for anvendelse af voksenlærlingeordningen

Generelle betingelser

 • Lærlingen skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes
 • Der ydes tilskud i maksimalt 2 år – for ledige mellem 25-29 år er tilskudsperioden 4 år
 • Betingelserne for at få tilskud skal være opfyldt på det tidspunkt uddannelsesaftalen indgås
 • Virksomheden kan søge om tilskud til voksenlærlinge, der ikke er startet endnu
 • Søges tilskud efter, at voksenlærlingen er startet, kan virksomheden kun få tilskud fra det tidspunkt, ansøgningen modtages i jobcentret
 • Der gives kun tilskud til SOSU-elever og elever på den pædagogiske assistentuddannelse, der ikke har ret til voksenelevløn efter overenskomsten

Ansættelse af voksenlærlinge fra ledighed

Ledige skal enten

 • Være mellem 25-29 år med 6 måneders forudgående ledighed
 • Være over 30 år med 9 måneders forudgående ledighed
 • Være ikke-faglært
 • Have en forældet uddannelse (ikke brugt sin uddannelse i 5 år)
Ved ansættelse af ledige ydes tilskud uanset hvilken erhvervsuddannelse uddannelsesaftalen omhandler

 

Ansættelse af voksenlærlinge fra beskæftigelse

 • Der ydes kun tilskud til ansættelse af voksenlærlinge inden for fag, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder eller mangel på arbejdskraft
 • Uddannelsen skal stå på den regionale voksenlærlingeliste, som reguleres halvårligt - find listen på Beskæftigelsesregionens hjemmeside
 • Uddannelsen skal være på den regionale voksenlærlingeliste på det tidspunkt uddannelsesaftalen blev indgået

Opdateret 1. oktober 2015

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk