Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Opkvalificering og tilskudsordninger

Opdateret 11. oktober 2013

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk