Jobcenter for erhverv
 • Få siden oplæst

Løntilskud ved ansættelse af førtidspensionister

Virksomheder har mulighed for at ansætte førtidspensionister med løntilskud. Ansætter din virksomhed en førtidspensionist, giver du personen mulighed for at genoprette eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Fordele

 • Der ydes tilskud til ansættelsen – se de aktuelle satser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside
 • Det er muligt at få tilskud til mentor og andre hjælpemidler 
 • Hvis handicap og behov tilsiger det, er det muligt at få tilskud til personlig assistance
 • Du hjælper personer med særlige behov med at bevare eller genoprette kontakten til arbejdsmarkedet

Sådan gør du

 • Kontakt Jobcenter Høje-Taastrup på 43 59 10 00 eller via e-mail Bac@htk.dk for råd og vejledning om dine muligheder for at ansætte en førtidspensionist med løntilskud

Information om regler og lovgrundlag for ansættelse af førtidspensionister i løntilskud kan findes på CABI.

Betingelser for ansættelse af førtidspensionister med løntilskud

 • Løntilskuddet er varigt og ydes så længe jobbet eksisterer, dog senest indtil den ansatte når folkepensionistalderen
 • Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiver og førtidspensionist i samarbejde med relevant faglig organisation
 • Der skal være tale om en nettoudvidelse af medarbejderstaben
 • Ved løntilskud i private virksomheder, må tilskuddet ikke overstige 75 % af de samlede lønudgifter over et år
 • Arbejdsgiver kan få refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. – en såkaldt § 56-aftale
Opdateret 7. juni 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk