Jobcenter for erhverv
 • Få siden oplæst

Løntilskud

Virksomheder har mulighed for at ansætte ledige i løntilskud.

En ansættelse med løntilskud giver den ledige en mulighed for at få opkvalificeret sine sproglige, faglige eller sociale kompetencer, hvilket kan være en stor fordel i den lediges videre jobsøgning. Derudover er løntilskud den ordning, som giver de bedste resultater fordi ca. 50 % af ledige i løntilskud fastansættes bagefter.

Fordele

 • Mulighed for en potentiel ny medarbejder og god tid til at danne et indtryk af, hvordan den pågældende arbejder - både fagligt og i samarbejdet med kollegerne
 • Der ydes tilskud – se de aktuelle satser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside
 • Der ydes tilskud til omkostninger vedrørende introduktion og oplæring af den ansatte - Jobcenter Høje-Taastrup bidrager gerne med vejledning om mulighederne for finansiering
 • Hvis der er behov for opkvalificering inden ansættelsen, kan Jobcenter Høje-Taastrup hjælpe dig med at undersøge mulighederne og eventuelt etablere opkvalificeringen 

Sådan gør du

 • Kontakt derfor Jobcenter Høje-Taastrup på 43 59 10 00 eller via e-mail Bac@htk.dk for råd og vejledning – vi formidler også gerne kontakt mellem arbejdsgiver og ledig
 • Overvej jobindholdet: Hvad skal den ledige kunne - fagligt og personligt?
Mere detaljeret information vedrørende regler og lovgrundlag for løntilskud i offentlige og private virksomheder kan findes på Jobnet.dk og hos CABI.

 

Betingelser for anvendelse af løntilskud

Generelle betingelser

  • Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang, skal både løntilskudsplads og ledig godkendes af det jobcenter som den ledige er tilknyttet
  • Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere
  • Antallet af personer i løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver femte ordinært ansatte
  • Etableringen af løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende
  • Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området
  • Virksomheden udarbejder ansættelseskontrakt eller ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode
  • Ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte
  • Der kan maksimalt udbetales løntilskud i 6 måneder til samme arbejdsgiver pr. løntilskudsansat (4 måneder for a-dagpengemodtagere i offentlig løntilskud)
  • Sygedagpengemodtagere, revalidender og førtidspensionister kan være ansat i løntilskud i mere end 6 måneder
  • Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere skal have 6 måneders forudgående ledighed
  • 6-månederskravet gælder ikke ledige uden almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau, ledige over 50 år og enlige forsørgere
  • Der gælder almindeligt overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, dog mindst 14 dage
Opdateret 7. juni 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk