Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Mentorordningen

En mentor er en medarbejder, som har til opgave at støtte ledige med særlige behov i forhold til de udfordringer de møder på arbejdspladsen.

Jobcentret har mulighed for at frikøbe, en af dine medarbejdere til at agere mentor for fx ledige i praktik og løntilskud eller til nyansatte i den første periode af ansættelsen.

Fordele

  • Der er tilskud til lønomkostningerne for den medarbejder, der frikøbes til at være mentor
  • Jobcentret kan bevilge tilskud til uddannelse af den medarbejder, der skal være mentor
  • Du har mulighed for at hjælpe ledige med særlige behov ind på arbejdsmarkedet

Sådan gør du

Mere detaljeret information samt lovgrundlag vedrørende mentorordningen kan findes hos CABI.

 

Betingelser for anvendelse af mentorordningen

  • Antallet af mentortimer der kan bevilliges tilskud til, afhænger af en individuel vurdering af behov og forudsætninger hos den ledige med behov for mentorstøtte
  • Det er afgørende, at mentoren anvendes til en indsats, der ligger ud over hvad en arbejdsgiver forventes at varetage og at mentorfunktionen er afgørende for ansættelsen
Opdateret 11. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk