Jobcenter for erhverv
 • Få siden oplæst

Tilskud til opkvalificering ved ansættelse

Din virksomhed har mulighed for at få tilskud til at opkvalificere nyansatte, som ansættes fra ledighed.

Fordele

 • Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificeringsforløb
 • Jobcentret betaler for opkvalificeringen – du betaler lønnen, men du har i visse tilfælde mulighed for at få VEU godtgørelse
 • Mulighed for at opkvalificere medarbejdere på et område, der er målrettet din virksomhed

Sådan gør du

 • Send en skriftlig ansøgning til Jobcentret sammen med en kopi af tilbuddet, samt hvor og hvornår opkvalifikationen skal foregå
 • Efter forløbet modtager din virksomhed en regning fra uddannelsesstedet, som du betaler. Efterfølgende sender du en faktura til Jobcentret på det bevilgede beløb sammen med en kopi af regningen fra uddannelsesstedet
 • For yderligere råd og vejledning kontakt Jobcenter Høje-Taastrup på 43 59 10 00 eller via e-mail Bac@htk.dk

Lovgrundlaget for opkvalificering ved ansættelse af ledige kan findes hos Retsinformation.

Betingelser for ”opkvalificering ved ansættelse af ledige”

 • Ansættelsesforholdet må ikke være påbegyndt ved bevillingstidspunktet
 • Ordningen gælder kun ved ansættelse af ledige i ordinært arbejde
 • Ordningen kan som udgangspunkt kun anvendes til 6 ugers forløb
 • Opkvalificeringsforløbet skal foregå indenfor de første 3 måneder af ansættelsen
 • Opkvalificeringen skal ligge ud over den oplæring din virksomhed forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber
 • Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og du skal ansøge om tilskuddet før udgiften har været afholdt
Opdateret 11. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk