Jobcenter for erhverv
 • Få siden oplæst

Virksomhedspraktik

Ledige har mulighed for at komme i virksomhedspraktik hos din virksomhed. Praktik giver ledige en mulighed for at få opkvalificeret sproglige, faglige eller sociale kompetencer, hvilket kan være en stor fordel i den enkelte lediges videre jobsøgning.

Fordele

 • Du får mulighed for at få et mere omfattende indtryk af den ledige – end ved en almindelig jobsamtale
 • Du kan ansætte den ledige i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken
 • Hvis der er behov for opkvalificering inden praktikken, kan Jobcenter Høje-Taastrup hjælpe dig med at undersøge mulighederne og eventuelt etablere opkvalificeringen

Sådan gør du

 • Overvej praktikindholdet: Hvad skal den ledige kunne - fagligt og personligt?
 • Hvis du er interesseret i at have en virksomhedspraktikant kan Jobcentret informere dig om, hvor lang tid den enkelte ledige kan være i praktik
 • Kontakt Jobcenter Høje-Taastrup eller Job og Fremtid på 43 59 10 00 eller via e-mail bac@htk.dk - vi formidler gerne kontakt mellem arbejdsgiver og ledig
 • Fortæl os hvordan det er gået, når praktikperioden er forbi
Mere detaljeret information vedrørende regler og lovgrundlag for virksomhedspraktik kan findes på Jobnet.dk .


Betingelser for anvendelse af virksomhedspraktik

 • Der er regler for hvor lang tid en ledig kan være i praktik. Reglerne afhænger af hvilken forsørgelse, den enkelte ledige modtager. Dagpengemodtagere kan fx være i virksomhedspraktik i op til 4 uger, bortset fra dimittender der kan være i praktik i op til 8 uger. Nogle ledige vil have mulighed for at få forlænget sin praktik udover den første periode – såfremt den ledige har brug for yderligere opkvalificering af sproglige, faglige eller sociale kompetencer
 • Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere
 • Etableringen af virksomhedspraktikken må ikke være konkurrenceforvridende
 • Antallet af personer i virksomhedspraktik må maksimalt udgøre 1 person for hver femte ordinært ansatte i virksomheden

Forsikring af ledige i virksomhedspraktik

Der er særlige regler for forsikring af ledige i virksomhedspraktik. Jobcenter Høje-Taastrup har udarbejdet en vejledning til, hvordan virksomheder skal forholde sig i tilfælde af skade på personer eller ting samt ved arbejdsskade.

Opdateret 9. marts 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk