Jobcenter for erhverv
 • Få siden oplæst

Rekrutter via fleksjobordningen

En fleksjobber er en ansat med begrænset arbejdsevne, som har nogle skånebehov. En fleksjobber kan være ansat fra 1-37 timer.

Fleksjobordningen er en fleksibel ordning, der kan hjælpe med at opfylde din virksomheds store eller små behov. Det er nemt og attraktivt for alle typer virksomheder at ansætte folk i fleksjob – også i stillinger med meget begrænset timetal.

Fordele

 • Der betales kun for det arbejde, fleksjobberen udfører. Ansættes en fleksjobber 20 timer pr. uge med en arbejdsintensitet på 50 %, betales der kun løn for 10 timer - Jobcentret vurderer arbejdsintensiteten som en del af fleksjobbevillingen
 • Der kan løses mindre opgaver, som ellers kan være svære at finde faste ansatte til at løse fordi, det er muligt at etablere fleksjob helt ned til én time om ugen
 • En midlertidig ordning muliggør en fleksjobbonus på 25.000 kr., hvis du ansætter en fleksjobber i 10 timer eller mindre om ugen i 6 sammenhængende måneder – læs mere på Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside. Mulighed for en foreløbig beregning af indtægten i et fleksjob kan findes på star.dk.

Sådan gør du

 • Alle landets jobcentre har fleksjobambassadører ansat, som skal skabe kontakt mellem arbejdsgivere og ledige fleksjobvisiterede borgere
 • Kontakt derfor Jobcenter Høje-Taastrups fleksjobambassadører på 43 59 10 00 eller via e-mail Bac@htk.dk
 • Fleksjobambassadørerne kan rådgive dig om dine muligheder, samt mulighederne for tilskud til hjælpemidler, personlig assistance og mentorstøtte til fleksjobbere

Mere information om fleksjobordningen kan findes på hjemmesiden cabiweb.dk som Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering henviser til.

 

Betingelser for anvendelse af fleksjobordningen

 • Fleksjob bevilges for en femårig periode
 • Efter det første fleksjob kan personer under 40 år, få tilkendt et fleksjob for fem år ad gangen - personer over 40 år kan få tilkendt et varigt fleksjob
 • Der udbetales kun løn inklusiv pension, for den arbejdsindsats den fleksjobansatte reelt yder (jf. arbejdsintensitet)
 • Du kan først ansætte nuværende medarbejdere i fleksjob, når personen har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. Der skal derudover være en indgået en skriftlig aftale mellem dig og medarbejderen
Opdateret 22. juni 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk