Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Samarbejdsaftaler og kampagner

En del af Jobcenter Høje-Taastrups indsats, for at hjælpe sine ledige borgere i beskæftigelse udføres gennem samarbejdsaftaler med virksomheder og kampagner.

Partnerskab med Dansk Byggeri

På nuværende tidspunkt deltager Jobcenter Høje-Taastrup i et partnerskab med Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen. Formålet med partnerskabet er at finde praktikpladser og beskæftigelse til unge i Høje-Taastrup Kommune, der påbegynder en uddannelse eller er uddannet indenfor byggefagene.

I 2013 har partnerskabet muliggjort to kampagner målrettet virksomheder i bygge- og anlægsbranchen:

  • Praktikpladskampagnen - Målrettet virksomheder i Høje-Taastrup Kommune med en opfordring til at tage imod lærlinge fra de tekniske skoler
  • Kampagnen for unge ledige svende - Kampagnen havde til formål at få virksomhederne til at ansætte flere svende

Fleksjobbonus

Virksomheder der ansætter personer i fleksjob er berettiget til en fleksjobbonus på 25.000 kr., hvis ansættelsestidspunktet er 1. januar 2013 eller senere.  Ansættelsen skal indbefatte en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. 

Alle virksomheder med CVR-nummer kan søge fleksjobbonus, der er ingen ansøgningsfrister og fleksjobbonussen søges løbende. Fleksjobbonus kan søges indtil de midler, der er afsat til ordningen, er opbrugt. Der er afsat 33 mio. kr. pr. år i årene 2013, 2014 og 2015.

Mere information vedrørende ansøgning om fleksjobbonus findes hos Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Opdateret 21. oktober 2013

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk