Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Udbetaling af refusion og tilskud

Opdateret 1. april 2014

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk