Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Løntilskud

For ansatte i løntilskud skal din virksomhed anmode om refusion via NemRefusion.

Indtil videre er det frivilligt om du vil benytte NEM-refusion, når du anmoder om arbejdsgiverrefusion.
Det forventes, at det i løbet af sommeren 2014 bliver obligatorisk.

Sådan gør du

  •  Tryk på start i ovenstående selvbetjeningsvindue for at blive videresendt til NemRefusion 
  • Du logger ind i NemRefusion med NemID Medarbejdersignatur til Erhverv
  • Har du brug for mere information om, hvordan du anmoder om refusion via NemRefusion kan du finde vejledning på NemRefusions hjemmeside
Opdateret 5. juli 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk