Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Varsling og arbejdsfordeling

Varsling

Hvis din virksomhed har mere end 20 medarbejdere og skal afskedige ansatte i et større omfang, skal det varsles til Det Regionale Beskæftigelsesråd.

Jobcenter Høje-Taastrup vil efterfølgende kontakte dig for at undersøge, om du har lyst til igangsætte en varslingsindsats, for de berørte medarbejdere - så de hurtigst muligt kommer videre i et nyt job.

Varslingsindsatsen kan bl.a. bestå af

  • Information om jobmuligheder
  • Støtte til jobsøgning
  • Hjælp til udarbejdelse af CV
  • Jobsøgningskurser i op til 2 uger
  • Tilskud til opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i op til 8 uger

Mere information om varslingsindsatsen samt lovgrundlag, kan findes på Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands hjemmeside.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en ordning, hvor en virksomhed nedsætter arbejdstiden for en gruppe af medarbejdere i en periode for at undgå afskedigelser.

En arbejdsfordeling skal omfatte virksomheden som helhed, en afdeling eller en bestemt produktionsenhed. Derudover er det en forudsætning, at arbejdspladsen er omfattet af en kollektiv overenskomst eller anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden.

Husk

At informere de ansatte om, at medlemmer af en A-kasse kan få udbetalt supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling. Betingelserne for at få udbetalt supplerende dagpenge kan findes på Retsinformation.

Mere information vedrørende arbejdsfordeling samt lovgrundlag kan findes på Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands hjemmeside.

Betingelser for anvendelse arbejdsdeling

Arbejdsfordeling i op til 13 uger

Nedsættes arbejdstiden i op til 13 uger inden for 12 måneder, skal arbejdspladsen senest 1 uge inden ikrafttrædelsen anmelde arbejdsfordelingen til Jobcenter Høje-Taastrup. Anmeldelsen skal ske via blanket AR 292 ”meddelelse om arbejdsfordeling. Blanketten kan hentes på Jobnet.dk her.

Arbejdsfordeling i over 13 uger

I sager hvor arbejdstiden nedsættes i over 13 uger inden for 12 måneder, skal arbejdspladsen senest 4 uger inden udgangen af de første 13 uger anmelde arbejdsfordelingen til Det Regionale Beskæftigelsesråd. Anmeldelsen skal ske via blanket AR 292 ”meddelelses om arbejdsfordeling” og blanket AR 293 ”bilag til blanket om meddelelse af arbejdsfordeling”. Blanketterne kan hentes på Jobnet.dk her.  

Opdateret 21. oktober 2013

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk