Takster og tilladelser
  • Få siden oplæst

Opbevaring af olier og kemikalier

Byrådet har d. 19. juni 2012 vedtaget en ny forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

 

Forskriften indeholder bestemmelser angående opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, og omfatter både råvarer, færdigvarer og affald, der er klassificeret som farligt.

Forskriften erstatter den gældende forskrift om opbevaring af olier og kemikalier fra 1998. Den nye forskrift indeholder endvidere bestemmelser om indretning og drift af påfyldningspladser, hvor der ikke foregår salg.

Forskriften gælder for alle landbrug, virksomheder og institutioner i Høje-Taastrup Kommune, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder.

Læs forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier 

Opdateret 10. september 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk