Takster og tilladelser
  • Få siden oplæst

Muligheder for udendørs servering

Kommunen ønsker, at Taastrup Hovedgade og Hovedgaden i Hedehusene skal sprudle af liv. Vi skal kunne færdes i Bymidten og få inspiration og masser af oplevelser. Og vi skal kunne gå på fortovet uden at falde over stativer, caféborde og stole.

Er du restauratør i Høje-Taastrup Kommune, har du mulighed for at bruge det offentlige gadeareal foran din café eller restaurant til udendørsservering. Men først skal du søge kommunen om tilladelse til udendørsservering.

Såfremt du ønsker udendørsservering kan du søge om tilladelse til dette hos Høje-Taastrup Kommune – Teknik- og miljøcentret. Der skal søges om tilladelse til udendørsservering, både når det skal ske fra et offentligt gadeareal (fortov og / eller torveareal) eller privat areal. Om et offentligt gadeareal kan anvendes til udendørsservering afhænger bl.a. af, om fodgængerne uhindret kan passere fortovet.

Så meget må det fylde:

  • En udendørsservering må højst fylde så meget, at der altid friholdes mindst 150 cm fri passage på fortovet, så fodgængerne kan komme forbi uhindret.
  • På torve og pladser giver kommunen tilladelse til udendørsservering i det omfang, at det er foreneligt med den øvrige brug af pladsen.

Åbningstider:

  • Du må opstille inventar – altså borde, stole, parasoller og varmelamper fra kl. 08.00 – 24.00. Selvom du har godkendelse til udvidet åbningstid for restaurationslokalet, gælder denne ikke for udendørsserveringen.
  • Uden for åbningstiden skal parasollerne slås ned, og alt inventar fjernes eller sammenstilles/stables, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes af gæster og forbipasserende.

Inventar:

  • Borde og stole samt parasoller o.lign. skal være af høj kvalitet, så disse i udtryk svarer til gaderummet og dets inventar.

Lugt, støj og ryddelighed:

  • Det er restauratørens ansvar at holde rent på udendørsserveringsarealet og fjerne eventuel affald ved lukketid – også det, der ikke kommer fra din café/restaurant.
  • Alt inventar skal være rent og pænt vedligeholdt, og graffiti skal fjernes.
  • Udendørsserveringen må ikke give anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne fra f.eks. høj musik.

Ansøgning

Ansøgning om udendørsservering sendes til:

Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00

Email: tmc@htk.dk

Alkoholbevilling

Der skal også søges alkoholbevilling til udendørs servering, såfremt der serveres alkohol. Du kan søge om tilladelse hertil hos bevillingsmyndigheden, som vil vurdere sagen.

Ønsker du tilladelse til udeservering i forbindelse med alkoholbevillingen skal der altid søges om dette hos Københavns Vestegns Politi, Egegårdsvej 75, 2610 Rødovre

Opdateret 8. november 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk