Udbud og indkøb
  • Få siden oplæst

Aktuelle udbud

Her kan du se en oversigt over alle kommunens igangværende udbud og tilmelde dig en nyhedsmail om kommende udbud.

Alle udbud udgives via udbudssystemet EU-Supply. Det er herfra, du henter udbudsmaterialet, og det er også her, dit tilbud skal afleveres.

Få mail om kommende udbud

Vil du informeres om kommende udbud, kan du tilmelde dig følgende mail-services:

  • Udbud fra Høje-Taastrup Kommune
    Tilmeld dig til vores nyhedsmails om udbud - så vil du modtage en mail, når vi har nye udbud. Vælg "Udbud og indkøb" under området "Erhverv", når du har oprettet dig som abonnent.
  • Udbud inden for din egen branche
    Opret
     dig som bruger på Udbud.dk - så vil du modtage udbud inden for din egen branche fra hele Danmark. Hvis du har brug for hjælp til oprettelsen, kan du kontakte Udbud.dk på telefon 41 71 50 00.

Aktuelle udbud

Udbud af broreparation 2018.

Høje-Taastrup Kommune udbyder broreparation. Udbuddet gennemføres via kommunens rådgiver Sweco Danmark A/S.

Udbuddet gennemføres som begrænset licitation. 

Licitation for indeværende udbud afholdes torsdag d. 7. december 2017 kl. 11.00 hos
Høje-Taastrup Kommune Vej, Trafik og affald, Driftsbyen, Lervangen 35 D, 2630
Taastrup, på hvilket tidspunkt de indkomne tilbud vil blive åbnet i overværelse af de
bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Sweco's hjemmeside, hvoraf betingelser, krav mv. er beskrevet.

Udbud af beskæftigelsesfremmende forløb indenfor transport- og lagerbranchen.

Høje-Taastrup kommunes jobcenter har til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere med rekruttering og formidling, og kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Høje-Taastrup kommune er kendetegnet ved mange og store transportvirksomheder. Det er svært at rekruttere uddannede lastbilchauffører, og dermed øges risikoen for, at den lokale transportbranche får mindre del i opsvinget og derigennem hæmme den økonomiske vækst i Høje-Taastrup Kommune. 

På baggrund af mangel på lastbilchauffører, ønsker kommunen at igangsætte et samarbejde mellem Jobcentret og transportvirksomheder om at træne og uddanne ledige borgere til at kunne opnå beskæftigelse på ordinære vilkår indenfor transportbranchen; primært som lastbilchauffør og sekundært som lagermedarbejder. 

Høje-Taastrup Kommune påtænker derfor at indgå en kontrakt om beskæftigelsesfremmende forløb indenfor transport – og lagerbranchen.

For yderligere oplysninger samt dokumenter skal du logge ind på EU-Supply's hjemmeside. Det er gratis at blive registreret.

Tilbudsfristen er mandag d. 12. marts 2018 kl. 23:59.