Udbud og indkøb
  • Få siden oplæst

Aktuelle udbud

Her kan du se en oversigt over alle kommunens igangværende udbud og tilmelde dig en nyhedsmail om kommende udbud.

Alle udbud udgives via udbudssystemet Mercell. Det er herfra, du henter udbudsmaterialet, og det er også her, dit tilbud skal afleveres.

Få mail om kommende udbud

Vil du informeres om kommende udbud, kan du tilmelde dig følgende mail-services:

  • Udbud fra Høje-Taastrup Kommune
    Tilmeld dig til vores nyhedsmails om udbud - så vil du modtage en mail, når vi har nye udbud. Vælg "Udbud og indkøb" under området "Erhverv", når du har oprettet dig som abonnent.
  • Udbud inden for din egen branche
    Opret
     dig som bruger på Udbud.dk - så vil du modtage udbud inden for din egen branche fra hele Danmark. Hvis du har brug for hjælp til oprettelsen, kan du kontakte Udbud.dk på telefon 41 71 50 00.

Aktuelle udbud

Projektkonkurrencen for Læringshuset Nærheden

Høje-Taastrup Kommune udbyder i projektkonkurrence opførelse af Læringshus Nærheden.


Høje-Taastrup vil med Læringshuset bygge fremtidens skole. En skole, der klæder sine elever på til at agere i et globaliseret,gennemdigitaliseret samfund i hastig forandring.

Læringshuset bliver den første skole i Danmark, måske i verden, der fra bunden er bygget til at understøtte de såkaldte 21st Century Learning Skills (Kreativitet, Kommunikation, Kritisk tænkning og ’Kollaboration’). Et eksperimenterende science univers, hvor kreativitet,entreprenørskab og tværfaglige samarbejder er nogle af grundpillerne. En institution hvor børn og unge får lov til at lege, bygge, problemløse og ide-udvikle, hvor de nyeste digitale teknologier vil være tilstede og spille en central rolle i elevernes daglige arbejde.

Læringshuset vil være et byens hus, der er åbent 24/7 og som inviterer til samarbejde både i lokalsamfundet såvel som globalt.

Læs udbudsbekendtgørelse om Læringshuset

Strategisk Udviklingsplan for de udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune har sammen med boligorganisationerne AKB Taastrup, DFB v. Domea.dk og VIBO indgået et partnerskab med Realdania i regi af kampagnen ”By i balance”. 

I første omgang er det hensigten at få udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Høje-Taastrups udsatte boligområder. Den strategiske udviklingsplan skal give et fælles fremtidsbillede og danne baggrund for beslutninger og investeringer frem mod 2040. 

Formålet er en langsigtet, ambitiøs og helhedsorienteret retning på en permanent social, funktionel og mental transformation af de udsatte boligområder, som samtidig trækker på regionale udviklingstendenser og igangværende planer i en samlet udvikling af kommunen.

Yderligere information om udbuddet fremgår af invitation til prækvalifikation, der er vedlagt udbuddet på Mercell.

Udbudsform

Begrænset udbud

Udbudsmateriale

Procedure:

For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/66487348.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: ”Meld din interesse”. 

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Al kommunikation foregår via Mercell.

Afleveringsfrist

Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er fredag d. 21. april 2017.