Udbud og indkøb
 • Få siden oplæst

Aktuelle udbud

Her kan du se en oversigt over alle kommunens igangværende udbud og tilmelde dig en nyhedsmail om kommende udbud.

Alle udbud udgives via udbudssystemet Mercell. Det er herfra, du henter udbudsmaterialet, og det er også her, dit tilbud skal afleveres.

Få mail om kommende udbud

Vil du informeres om kommende udbud, kan du tilmelde dig følgende mail-services:

 • Udbud fra Høje-Taastrup Kommune
  Tilmeld dig til vores nyhedsmails om udbud - så vil du modtage en mail, når vi har nye udbud. Vælg "Udbud og indkøb" under området "Erhverv", når du har oprettet dig som abonnent.
 • Udbud inden for din egen branche
  Opret
   dig som bruger på Udbud.dk - så vil du modtage udbud inden for din egen branche fra hele Danmark. Hvis du har brug for hjælp til oprettelsen, kan du kontakte Udbud.dk på telefon 41 71 50 00.

Aktuelle udbud

Udbud af administration af plejecentre.

Høje-Taastrup Kommune udbyder en kontrakt om administration af kommunens syv plejecentre og ét botilbud med i alt 340 beboelseslejemål, fællesarealer, servicearealer og udearealer med driftsstart den 1. januar 2018.

Kontrakten omfatter administration af ordregivers plejecentre og botilbud ("Plejecentrene"), og alle indvendige og udvendige dele af Plejecentrenes bygninger, inklusive boligarealer, fælles arealer og servicearealer, herunder køkkener inklusiv køle- og ventilationsteknik og installationer, samt udearealer på ejendommen.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud via udbudssystemet Mercell. Her kan du få adgang til udbudsmateriale mv. Adgang til systemet er gratis.

Tilbud skal afleveres via Mercell.

Frist for aflevering af tilbud er onsdag den 21. september 2017 kl. 12:00.

Udbud af håndværkerydelser vedr. kommunens ejendomme.

Høje-Taastrup Kommune udbyder rammeaftaler om håndværkerydelser til kommunens ejendomme. Håndværkerydelserne omfatter bygningsvedligeholdelse og mindre bygningsarbejder.

Den samlede årlige værdi er ca. 12 mio. kr. ekskl. moms.

For at skabe større konkurrence og bedre mulighed for at deltage i udbuddet har kommunen opdelt rammeaftalerne i fem fag (murer, tømrer, el, maler og gulvbelægning) og tre geografiske områder, i alt 15 delaftaler. For hver af de 15 delaftaler vil kommunen indgå aftale med tre leverandører i prioriteret rækkefølge. Arbejder med en anslået værdi under 150.000 kr. tildeles ved direkte tildeling (i prioriteret rækkefølge), og arbejder med en anslået værdi på 150.000 kr. og derover tildeles ved mini-udbud.

Udbudsformen

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud i henhold til udbudslovens § 58. Ved begrænset udbud kan kun udvalgte tilbudsgivere afgive tilbud.

Et begrænset udbud består af to faser:

 • Udvælgelsesfasen
 • Tilbudsfasen

Udvælgelsesfasen

I udvælgelsesfasen udvælgelser Kommunen tilbudsgivere. For at komme i betragtning til udvælgelse skal interesserede virksomheder aflevere en ansøgning, jf. udbudbetingelsernes punkt 6.1. Betingelserne for at blive udvalgt fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 6.2.

Antallet af tilbudsgivere for hver delaftale begrænses til fem, hvis flere end fem ansøgere opfylder betingelserne for udvælgelse som tilbudsgiver.

Tilbudsfasen

I tilbudsfasen afgiver de udvalgte tilbudsgivere tilbud. Kommunen vil derefter evaluere de modtagne tilbud på grundlag af kriteriet for tildeling, jf. udbudsbetingelsernes punkt 8.1, og træffe beslutning om tildeling af delaftalerne til de tilbudsgivere, som har afgivet de bedste tilbud.

Adgang til udbudsmaterialet

Du får adgang til udbudsmaterialet via udbudsportalen Mercell. Har du ikke allerede adgang til Mercell, skal du kontakte Mercell's support for at blive oprettet. Det er gratis at blive oprettet og anvende Mercell.

Al kommunikation skal ske via Mercell. Rettelser, tilføjelser osv. lægges også ud via Mercell. Alle tilbudsgivere, der har adgang til udbuddet i Mercell, får automatisk besked når der er ændringer, svar på spørgsmål osv.

Vigtige frister

 • Afsendelse af bekendtgørelse til EU-Tidende og offentliggørelse af udbudsmateriale hos Mercell Danmark: Fredag den 8. september 2017
 • Bestilling af serviceattest, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.6 (opfordring): Medio september 2017
 • Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål: Fredag 22. september 2017
 • Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål: Fredag 29. september 2017
 • Ansøgningsfrist: Mandag den 9. oktober 2017:
 • Anmodning om dokumentation, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.6: Fredag den 13. oktober 2917
 • Fremlæggelse af dokumentation, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.6: Torsdag den 26. oktober 2017
 • Underretning om udvælgelse af tilbudsgivere: Mandag den 30. oktober 2017

Selve tilbudsfristen for de udvalgte tilbudsgivere forventes at være den 24. november 2017.

Udbud af serviceareal i Høje Taastrup Transportcenter

Høje-Taastrup Kommune udbyder servicearealer beliggende på Estland Alle 1 (del af) og Estland Alle 3 til salg. Arealet udgør samlet ca. 17.000 m2.

Der gøres opmærksom på, at der indgår en bygning som overtages som den er og forefindes. Arealet er i henhold til den godkendte lokalplan udlagt til servicefunktioner, som f.eks. tankanlæg, døgnbutik, cafeteria, bilvask, kontorhotel, serviceværksted for lastbiler.

Køber er forpligtet til på mart. nr. 79i Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup at etablere minimum 4 toiletter og minimum 4 brusekabiner, inden for 3 måneder efter overtagelsesdagen. Der stilles ikke krav om at disse faciliteter skal være af permanent karakter.

Køber er endvidere forpligtet til enten at opføre et nyt Cafeteria med plads til lager, produktion og publikum, eller at foretage en gennemgribende renovering og udbygning af den eksisterende bygning. I direkte forbindelse med cafeteriaet, skal opføres en bygning med omklædningsfaciliteter, minimum 4 toiletter og minimum 4 brusekabiner af permanent karakter. Byggeriet skal være påbegyndt senest 1. januar 2021.

Der er fastsat en minimumskøbesum på 13,5 mio. kr. ekskl. moms.

Kommunen er ikke forpligtet til at sælge arealet til højestbydende, og kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Udbudsmateriale

Udbudsmateriale kan rekvireres hos Høje-Taastrup Kommune, Byrådscenteret, mail: Byraadscenter@htk.dk, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes.

Spørgsmål skal stilles skriftligt i form af e-mail senest den 14. september 2017. Samtlige spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive tilsendt per e-mail til alle, som har modtaget udbudsmaterialet.

Tilbudsfrist 21. september 2017

Tilbud skal være modtaget senest torsdag den21. september 2017 kl. 12.00 og skal sendes til mailen: Byraadscenter@htk.dk. Mailen og tilbudsmaterialet skal mærkes ”Tilbud serviceareal i Høje Taastrup Transportcenter”.