Udbud og indkøb
  • Få siden oplæst

Aktuelle udbud

Her kan du se en oversigt over alle kommunens igangværende udbud og tilmelde dig en nyhedsmail om kommende udbud.

Alle udbud udgives via udbudssystemet EU-Supply. Det er herfra, du henter udbudsmaterialet, og det er også her, dit tilbud skal afleveres.

Få mail om kommende udbud

Vil du informeres om kommende udbud, kan du tilmelde dig følgende mail-services:

  • Udbud inden for din egen branche
    Opret
     dig som bruger på Udbud.dk - så vil du modtage udbud inden for din egen branche fra hele Danmark. Hvis du har brug for hjælp til oprettelsen, kan du kontakte Udbud.dk på telefon 41 71 50 00.

Aktuelle udbud

Udbud af drift af kommunens IT netværk.

Høje-Taastrup Kommune udbyder en kontrakt om it-infrastrukturservices mv. til Kommunen.

Leverandørens services skal inkludere serverkapacitet til applikationsdrift og storage, WAN/LAN samt support og vedligeholdelse. I ordregivers nuværende it-miljø indgår 100 servere, 175 applikationer og 175 lokationer med WAN/LAN.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling i henhold til udbudslovens § 61-66. 

Ved udbud med forhandling kan kun udvalgte tilbudsgivere afgive et tilbud, jf. § udbudslovens § 64. 

Udbuddet gennemføres via udbudsportalen EU-Supply/CTM. 

Udbuddets omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet der er tilgængeligt gratis via EU-Supply.

Ansøgningsfrist for deltagelse er  mandag d. 28. maj 2018.

Udbud af rengøringsmidler- og rekvisitter.

Høje-Taastrup Kommune udbyder en kontrakt om levering af rengøringsmidler- og rekvisitter.

Den udbudte rammeaftale omfatter levering af rengøringsmidler- og rekvisitter mv. til ca. 175 leveringssteder i Kommunen. Kommunens anslåede årlige indkøb af rengøringsmidler- og rekvisitter mv. beløber sig til ca. 1.000.000 DKK.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud via udbudsportalen EU-Supply/CTM. 

Udbuddets omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, der er tilgængeligt gratis via EU-Supply.

Tilbudsfristen er mandag d. 13. august 2018 kl. 12:00.

Udbud af aftørringspapir, poser/sække, håndhygiejne mv.

Høje-Taastrup Kommune udbyder en kontrakt om levering af aftørringspapir, poser/sække, håndhygiejne mv. (hygiejneartikler).

Den udbudte rammeaftale omfatter levering af hygiejneartikler mv. til ca. 175 leveringssteder i Kommunen. Hygiejneartikler omfatter aftørringspapir, poser/sække, håndhygiejne, vaskeklude, dispensere til sæbe, håndklæder og toiletpapir. Kommunens anslåede årlige indkøb af hygiejneartikler mv. beløber sig til ca. 1.800.000 DKK.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud via udbudsportalen EU-Supply/CTM. 

Udbuddets omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, der er tilgængeligt gratis via EU-Supply.

Tilbudsfristen er mandag d. 13. august 2018 kl. 12:00.