Udbud og indkøb
  • Få siden oplæst

Hvem har kommunen kontrakter med?

Her kan du se, hvem der har vundet en kontrakt efter udbud, og hvornår kontrakterne udløber. Du kan også se en liste over alle kommunens leverandører for perioden 2011 - 2016

Listen indeholder kun de kontrakter, kommunens udbudsteam er bekendte med. Det er typisk de udbud, hvor udbudsteamet i større eller mindre omfang har bistået i processen.

Der kan derfor godt være kontrakter, som en enkelt institution, skole, plejecenter mv. selv har udbudt og indgået, og som ikke fremgår af listen.

Se oversigt over leverandører

 

Hvis du ikke kan finde dit produktområde på listen, skal du kontakte den eller de institutioner, du mener, vil være interesseret i de produkter eller serviceydelser, som din virksomhed tilbyder. 

Se oversigt over EAN numre, adresser, telefonnumre og mailadresser

Alle kommunens leverandører

Kommune bliver somme tider spurgt om vi kan levere en samlet liste over alle kommunens leverandører.

Vi har derfor lagt en samlet liste her over alle kommunens leverandører for perioden 2011 - 2016. Listen er i Excel format, da det er vores erfaring, at listen bliver efterspurgt til videre bearbejdning. 

Liste over alle kommunens leverandører for perioden 2011 - 2016 (1.126 KB)