Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald

Affaldet skal sorteres der, hvor det opstår. Det vil sige ved kilden, altså på din virksomhed. Bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner og deres håndtering.

Alt affald, der forekommer i betydelige mængder, skal sorteres. Farligt affald skal altid sorteres, uanset mængde.

Virksomheder skal selv sørge for at bestille afhentning af deres kildesorterede affald hos godkendte transportører, der afleverer til godkendte modtageanlæg.

Det er også muligt at melde sig til genbrugsstationen, og selv aflevere dit kildesorterede erhvervsaffald. Éngangsklippekort eller årskort kan købes ved Tilmelding til genbrugsstationer. En kommunal indsamlingsordning kan dog bestilles for dagrenovation, hvis denne fraktion forekommer på din virksomhed. Til- og afmelding til ordningen skal ske til Kommunen.

Ved at kildesortere affaldet undgår vi, at der sker en sammenblanding og tilsmudsning af affaldet, der er en forudsætning for en god udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldet skal derfor sorteres efter den behandling det efterfølgende skal gennemgå.

Genanvendelige materialer kan bruges i stedet for nye råvarer, når der laves fx nyt papir, pap, plast og glas.

Alle virksomheder, forretninger, institutioner m.v. skal sortere deres affald. Det er lovpligtig for virksomheder at sortere affaldet.

Det er virksomhedens ansvar, at affaldet opbevares og afleveres efter de regler, der er vedtaget i Høje-Taastrup Kommune. Brug vores guide for sortering af erhvervsaffald og bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner.

Se informationsark om de forskellige affaldstyper og deres sortering.

Find information om

Luk alle
Udfold alle