Skole-erhvervssamarbejde

Børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal kunne forstå arbejdsmarkedet og bliver gode medarbejdere. Vi søger derfor lokale virksomheder, som har lyst til at lære fra sig.

Vi vil gerne matche skole og virksomheder på den bedste måde. Derfor har vi lanceret en portal, hvor lærerne let og overskueligt kan finde virksomheder, som tilbyder de aktiviteter og temaer, som lærerne søger til elever på forskellige klassetrin.

Her er nogle eksempler på samarbejde mellem skole og virksomhed:

  • Du kan tilbyde besøg på din virksomhed med temaer som: ”Derfor laver vi det, vi gør”, ”Sådan fungerer en arbejdsplads”, ”Iværksætteri og entreprenørskab”, ”Arbejdet med miljø og ressourcer’” og meget andet
  • Du kan lave en opgave til en skoleklasse, f.eks. ”Få 7. klasse til at lave konkret produktudvikling”, ”Hvordan får vi mere liv i gaden” eller andre spændende emner
  • Du kan tilbyde at undervise på skolen, f.eks. ”Hvad kan matematik bruges til i praksis”, ”Mange sprog fik mig vidt omkring”, ”Fritidsjobs’ i skoletiden”, ”Tjen til klassekassen”, ”Bevægelse og job” ’ og meget andet
  • Du kan ”adoptere” en klasse eller en skole
  • Måske har du andre ideer?

Mulighederne for at være med er mange – bare du taler til nysgerrigheden og interessen for at lære.

Vi har etableret en hjemmeside Åben Skole, kan du læse mere og se hvilke virksomheder, der allerede er med og hvilke aktiviteter de tilbyder

På hjemmesiden der er lagt inspirationsmateriale ud, som eleverne kan bruge til forberedelse inden besøget for at sikre, at besøget bliver mere end blot et ”sodavandsbesøg”.

Interesseret? 

Hvis din virksomhed har lyst til at byde ind på skole/erhvervssamarbejde eller har ideer til noget helt andet, som binder skolen og din virksomhed sammen, så kontakt nemadgang@htk.dk eller ring på telefon 43 59 18 05.