Sprogcentrets tilbud til virksomheder

Sprogcentret i Høje-Taastrup tilbyder danskuddannelse til borgere med brug for at lære dansk, eller med behov for at få opkvalificeret deres danskkundskaber. 

Høje-Taastrup Sprogcenter kan hjælpe din virksomhed, hvis du har medarbejdere med disse behov.

Danskuddannelse

Har din virksomhed brug for, at dine tosprogede medarbejdere bliver bedre til dansk for at

  • kommunikationen på arbejdspladsen bliver bedre
  • medarbejderne tager aktivt del i møder, frokostpauser og sociale arrangementer
  • opkvalificere det fagdansk, der er på din virksomhed

Høje-Taastrup Sprogcenter tilbyder dansk som andetsprog. Her arbej¬des bl.a. med kulturforståelse, ord og udtale.
Jeres medarbejdere, der ikke har brugt deres treårige ret til danskundervisning, kan få danskuddannelse i 3 forskellige niveauer. De 3 niveauer er tilpasset borgernes forskellige behov og forudsætninger.

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Har jeres dansksprogede medarbejdere brug for at blive bedre til at læse, skrive eller regne? Sprogcentret tilbyder FVU - forberedende voksenundervisning. 

Her arbejdes med læsning, skrivning, stavning og matematik. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders sproglige niveau og arbejds¬funktion og tilpasses det, som din virksomhed har behov for. Undervisningen kan foregå på virksomheden og/eller sprogcentret. 

Undervisningen har forskellige finansieringsmuligheder. Konntakt sprogcenteret for nærmere information. Der kan blandt andet søges om SVU – Statens Voksenuddannelses¬støtte, som er lønrefusion, når undervisningen foregår i arbejdstiden. SVU udbetales enten til virksomheden eller direkte til medarbejderen.

Læs mere om SVU for arbejdsgivere

Sådan gør du

  • Mere information om Sprogcentrets tilbud kan findes på Sprogcentrets hjemmeside
  • Vil du anvende Sprogcentrets tilbud, skal du kontakte Sprogcentret på tlf. 43 35 38 50 

Sprogcentret deler ikke adresse med Jobcentret. Sprogcentrets adresse er Parkvej 76, 2630 Høje-Taastrup.

 Se video om fleksibel danskundervisning til ansatte

Luk alle
Udfold alle