Sprogcentrets tilbud til virksomheder

Sprogcentret i Høje-Taastrup tilbyder danskuddannelse til borgere med brug for at lære dansk, eller med behov for at få opkvalificeret deres danskkundskaber. 

Høje-Taastrup Sprogcenter kan hjælpe din virksomhed, hvis du har medarbejdere med disse behov.

Danskuddannelse

Har din virksomhed brug for, at dine tosprogede medarbejdere bliver bedre til dansk for at

  • kommunikationen på arbejdspladsen bliver bedre
  • medarbejderne tager aktivt del i møder, frokostpauser og sociale arrangementer
  • opkvalificere det fagdansk, der er på din virksomhed

Høje-Taastrup Sprogcenter tilbyder dansk som andetsprog. Her arbejdes bl.a. med kulturforståelse, ord og udtale.
Jeres medarbejdere, der ikke har brugt deres treårige ret til danskundervisning, kan få danskuddannelse i tre forskellige niveauer. De tre niveauer er tilpasset borgernes forskellige behov og forudsætninger.

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Har jeres dansksprogede medarbejdere brug for at blive bedre til at læse, skrive eller regne? Sprogcentret tilbyder FVU - forberedende voksenundervisning. 

Her arbejdes med læsning, skrivning, stavning og matematik. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders sproglige niveau og arbejdsfunktion og tilpasses det, som din virksomhed har behov for. Undervisningen kan foregå på virksomheden og/eller sprogcentret. 

Undervisningen har forskellige finansieringsmuligheder. Kontakt sprogcenteret for nærmere information. Der kan blandt andet søges om SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte, som er lønrefusion, når undervisningen foregår i arbejdstiden. SVU udbetales enten til virksomheden eller direkte til medarbejderen.

Læs mere om SVU for arbejdsgivere

Sådan gør du

  • Mere information om Sprogcentrets tilbud kan findes på Sprogcentrets hjemmeside
  • Vil du anvende Sprogcentrets tilbud, skal du kontakte Sprogcentret på tlf. 43 35 38 50 

Sprogcentret deler ikke adresse med Jobcentret. Sprogcentrets adresse er Parkvej 76, 2630 Høje-Taastrup.

 Se video om fleksibel danskundervisning til ansatte

 

 

Luk alle
Udfold alle