Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Anmeldelse og ansøgning om boringer

Før du udfører boringer til undersøgelser af grund, sænkning af grundvand og lignende, skal du anmelde borearbejdet til kommunen

Typer af boringer

Der er to typer af boringer: A-boringer og B-boringer:

  • A-boringer, til fx pejling, monitering, grundvandssænkning, kræver tilladelse fra kommunen,
  • B-boringer, fx miljøtekniske boringer, skal blot anmeldes til kommunen.

Geotekniske boringer uden filter- eller forerør skal ikke anmeldes.

Både A- og B-boringer samt sløjfning af boringer skal udføres af fagpersoner.

Anmeldelse af B-boringer

Du skal anmelde etablering af B-boringer ved at udfylde og indsende anmeldeskema til B-boring.

Ansøgning om A-boringer

Du skal søge om tilladelse til etablering af A-boringer ved at udfylde og sende ansøgningsskema til A-boring.

Sløjfning af boringer

Når en boring ikke længere skal bruges, skal den sløjfes forskriftsmæssigt, og kommunen skal
orienteres på bmc@htk.dk.