Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Klage over miljøforhold

Er du generet af støj eller lugt, kan du anmelde det til kommunen

Inden du klager til kommunen, er det en god idé at tage kontakt til den person eller virksomhed du mener, har forårsaget problemet. I mange tilfælde er naboen eller virksomheden ikke klar over, at der er et problem. Ved at tage personlig kontakt, til den person eller virksomhed, der forsager problemet, kan der i langt de fleste tilfælde findes en hurtig og fornuftig løsning.

Derudover vil det ofte være bedst for det fremtidige naboskab, hvis problemet kan løses uden at inddrage kommunen eller andre myndigheder.

Hvis det ikke lykkes at løse problemet i samarbejde med din nabo eller den pågældende virksomhed, kan du henvende dig til kommunen ved at sende e-mail til bmc@htk.dk. Beskriv problemet, så får kommunen de korrekte oplysninger.

Behandling af klagen

Når vi har modtaget en klage, tager vi kontakt til den, der klages over. I den forbindelse fremsender vi klagen til den pågældende, så vedkommende får mulighed for at udtale sig i sagen.

Derudover kan den der klages over bede om aktindsigt i de oplysninger kommunen har om sagen. Kommunen skal som udgangspunkt udlevere disse oplysninger, medmindre der er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne.

Luk alle
Udfold alle