Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

VVM - Vurdering af virkninger på miljø

Nogle anlægsprojekter er omfattet af regler om Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det betyder, at kommunen skal foretage en forudgående vurdering af projektet, inden det kan realiseres.

VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at vurdere om et anlægsprojekt påvirker miljøet væsentligt. I VVM skal ”miljøet” forstås bredt og omfatter påvirkningen på mennesker, flora, fauna, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer.

Visse projekter er altid VVM-pligtige. For andre projekter afgør kommunen ved såkaldte VVM-screeninger, om konkrete projekter er VVM-pligtige eller ej. Afgørelsen om VVM-pligt bliver enten meddelt som en selvstændig afgørelse eller indgår som en del af kommunens øvrige godkendelse eller tilladelse til projektet.

Du skal anmelde dit projekt via Skema til VVM-anmeldelse eller via den digitale selvbetjeningsportal Byg og Miljø.

Kommunens afgørelser om VVM offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedrørende VVM, er du velkommen til at kontakte en miljømedarbejder i Høje-Taastrup Kommune, By- og Miljøcentret på telefon 43 59 12 17 eller på e-mail til bmc@htk.dk.

Find information om

Luk alle
Udfold alle