Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: tmc@htk.dk

Grundvand

Grundvandet i Høje-Taastrup Kommune er godt, men sårbart – og det skal beskyttes for at bevare den nuværende og fremtidige kvalitet.

I 1999 blev det politisk vedtaget at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre den nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning.

Det er Naturstyrelsen, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes af kommunen som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder.

Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Luk alle
Udfold alle