Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Grundvand

Grundvandet i Høje-Taastrup Kommune er godt, men sårbart – og det skal beskyttes for at bevare den nuværende og fremtidige kvalitet.

I 1999 blev det politisk vedtaget at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre den nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning.

Det er Naturstyrelsen, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes af kommunen som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder.

Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Find information om

Luk alle
Udfold alle