Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Spildevand

Læs om kommunens planer for håndtering af spildevand, reglen for etablering af faskine og meget mere

Alle større og mindre byer i Høje-Taastrup Kommune er kloakerede. En stor del af det åbne land er ligeledes kloakeret.

Spildevandet renses enten på Kallerup Renseanlæg eller på Spildevandscenter Avedøre, som også modtager spildevand fra andre kommuner.

Kommunens spildevandsforsyningsselskab HTK Kloak A/S ejer og står for driften af alle spildevandsledninger og kloakanlæg.

Kloakeringsprincipper

  • I fælleskloakerede områder afledes spildevand og regnvand i én fælles kloakledning. Både spildevand og regnvand ledes til renseanlæg.
  • I separatkloakerede områder afledes spildevand og regnvand i separate kloakledninger. Spildevand ledes til renseanlæg og regnvand udledes typisk i et nærliggende vandområde.
  • I spildevandskloakerede områder afledes kun spildevand til en spildevandskloak. Spildevand ledes til renseanlæg. Regnvand håndteres af grundejeren.
Se på kommunens digitale kort, hvordan din ejendom er kloakeret eller om der er planer om kloakering.
Luk alle
Udfold alle