Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Vandløb og søer

Læs om Høje-Taastrup Kommunes arbejde på at beskytte og bevare det gode liv i vandløb og søger.

Vandråd

Høje-Taastrup Kommune er med i 2 vandoplande, henholdsvis Isefjord / Roskilde fjord samt Køge Bugt. 

Vandrådene for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord varetages af Egedal Kommune.

Du kan læse mere om vandrådets sammensætning på Egedal Kommunes hjemmeside

Vandrådene for Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt varetages af Køge Kommune. 

Arbejdet i de 2 vandråd forventes afsluttet inden udgangen af maj 2020.

Kommunen tilsynskampagne "Hjælp fisken" har til formål at højne bevidstheden om korrekt brug af regnvandsristene i de separatkloakerede områder, for derved at kunne sikre et bedre vandmiljø i vandløb og søer.

Hjælp fisken