Informationsmøder for folkeoplysende foreninger

Kom til informationsmøde hvor du kan stille dine spørgsmål.

Kom til informationsmøde for nye og eksisterende foreninger, hvor du kan stille dine spørgsmål.

På møderne gennemgås:

  • Besvarelse af spørgsmål fra foreningerne
  • Tilskudsmuligheder og årlige ansøgninger
  • Mulighed for hjælp med forenings- og projektudvikling
  • Opbygning af folkeoplysningsudvalg og samråd

Punkterne gennemgås i den udstrækning, der er behov for det blandt deltagerne.

Der afholdes informationsmøder for foreninger, formænd og kasserer på følgende datoer i 2020:

  • Torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.00 - 18.30 i Taastrup Kulturcenter, lokale 3
  • Torsdag den 16. september 2021 kl. 17.00 - 18.30 i Hedehuset, lokale 3
  • Torsdag den 25. november 2021 kl. 17.00 - 18.30 i Byrådssalen på Rådhuset

Informationsmødet i november omhandler:

  • 17.00 – 18.00: gennemgang af ansøgningsprocedure og regnskabsaflæggelse.

Tilmeld dig til næste møde ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk