Informationsmøder for folkeoplysende foreninger

Kom til informationsmøde hvor du kan stille dine spørgsmål.

Kom til informationsmøde for nye og eksisterende foreninger, hvor du kan stille dine spørgsmål.

På møderne gennemgås:

  • Besvarelse af spørgsmål fra foreningerne
  • Tilskudsmuligheder og årlige ansøgninger
  • Mulighed for hjælp med forenings- og projektudvikling
  • Opbygning af folkeoplysningsudvalg og samråd

Punkterne gennemgås i den udstrækning, der er behov for det blandt deltagerne.

Der afholdes informationsmøder for foreninger, formænd og kasserer på følgende datoer i 2022:

  • Torsdag d. 17. februar 2022 kl. 17.00 - 18:30 i Hedehuset, lokale 4
  • Torsdag den 5. maj 2022 kl. 17.00 - 18.30 i Taastrup Kulturcenter, pejsestuen
  • Torsdag den 8. september 2022 kl. 17.00 - 18.30 i Medborgerhuset, suiten
  • Torsdag den 24. november 2022 kl. 17.00 - 18.30 i Byrådssalen på Rådhuset

Informationsmødet i november omhandler:

  • 17.00 – 18.00: gennemgang af ansøgningsprocedure og regnskabsaflæggelse.

Tilmeld dig til næste møde ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk