Informationsmøder for folkeoplysende foreninger

Kom til informationsmøde hvor du kan stille dine spørgsmål.

Kom til informationsmøde for nye og eksisterende foreninger, hvor du kan stille dine spørgsmål.

På møderne gennemgås:

  • Besvarelse af spørgsmål fra foreningerne
  • Tilskudsmuligheder og årlige ansøgninger
  • Mulighed for hjælp med forenings- og projektudvikling
  • Opbygning af folkeoplysningsudvalg og samråd

Punkterne gennemgås i den udstrækning, der er behov for det blandt deltagerne.

Der afholdes informationsmøder for foreninger, formænd og kasserer på følgende datoer i 2020:

  • Torsdag den 13. februar 2020, kl. 17.00 - 18.30, Hedehuset, lok. 4
  • Torsdag den 11. juni 2020, kl. 17.00 - 18.30, Taastrup Kulturcenter, pejsestuen
  • Torsdag den 10. september 2020, kl. 17.00 - 18.30, Medborgerhuset, suiten
  • Onsdag den 25. november 2020, kl. 17.00 - 18.30, Rådhuset Bygaden 2, Byrådssalen

Informationsmødet i november er opdelt således:

  • 17.00 – 18.00: gennemgang af ansøgningsprocedure og regnskabsaflæggelse.
  • 18.00 – 18.30: information til foreninger og bestyrelsesmedlemmer om tilskudsmuligheder, mulighed for hjælp med forenings- og projektudvikling samt den kommunale organisation på området.

Tilmeld dig til næste møde ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk