Informationsmøder for folkeoplysende foreninger

Kom til informationsmøde hvor du kan stille dine spørgsmål.

Kom til informationsmøde for nye og eksisterende foreninger, hvor du kan stille dine spørgsmål.

På møderne gennemgås:

  • Besvarelse af spørgsmål fra foreningerne
  • Tilskudsmuligheder og årlige ansøgninger
  • Mulighed for hjælp med forenings- og projektudvikling
  • Opbygning af foreningsudvalg og samråd

Punkterne gennemgås i den udstrækning, der er behov for det blandt deltagerne.

Der afholdes informationsmøder for foreninger, formænd og kasserer på følgende datoer i 2023:

  • Torsdag d. 16. februar 2023 kl. 17.00 - 18:30 i Hedehuset, lokale 4
  • Torsdag den 4. maj 2023 kl. 17.00 - 18.30 i Taastrup Kulturcenter, pejsestuen
  • Torsdag den 7. september 2023 kl. 17.00 - 18.30 i Medborgerhuset, suiten
  • Torsdag den 23. november 2023 kl. 17.00 - 18.30 i Byrådssalen på Rådhuset

Informationsmødet i november omhandler:

  • 17.00 – 18.00: gennemgang af ansøgningsprocedure og regnskabsaflæggelse.

Tilmeld dig til næste møde ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk