Støtte til frivilligt socialt arbejde

Puljen til frivilligt socialt arbejde bliver afsat efter § 18 i Lov om social service. Den giver kommunerne mulighed for at støtte frivillige sociale organisationer eller foreninger.

Støtten kan gives til aktiviteter, hvor den sociale indsats er hovedformålet. Det vil sige, hvor aktiviteten gør noget for socialt udsatte grupper.

Høje-Taastrup Kommune afsætter hvert år et beløb til puljen, som i daglig tale bliver kaldt § 18-puljen.

Der er uddeling 2 gange årligt - i januar og juni hvert år – med ansøgningsfrist i henholdsvis 2. mandag i oktober og 2. mandag i april. Hvert år vælges der et fokusområde. Fokusområdet bestemmer, hvad der særlig lægges vægt på ved fordelingen af puljen netop det år.

Find information om

Luk alle
Udfold alle