Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Spørgsmål til Integrationspuljen kan rettes til:

Integrationskonsulent Rikke Skovfoged
e-mail: Rikkes@htk.dk
Mobil: 20 52 90 59

Støtte til Integrationsprojekter

Frivillige foreninger, kommunale og selvejende institutioner, boligorganisationer og private personer kan søge om støtte til integrationsprojekter.

Integrationspuljens formål

I Høje-Taastrup kommune ses gerne en bred viften af forskellige integrationsprojekter.

Nogle integrationsprojekter har fokus på at borgere med dansk og anden etnisk baggrund bliver mere ”forbundet med hinanden”, f.eks. ved at de mødes og laver aktiviteter sammen. Andre integrationsprojekter arbejder med en specifik indsats for borgere med anden etnisk baggrund, hvor der er en ekstraordinær udfordring i samfundet. Det kan f.eks. være i forhold til beskæftigelse, deltagelse i foreningslivet og negativ social kontrol.

I integrationspolitikken er der fokus på 5 indsatsområder og der kan søges tilskud til projekter som arbejder indenfor disse områder.

  • Styrke sammenhængskraft og modvirke opsplitning
  • Understøtte beskæftigelse og uddannelse
  • Sikre en god start for børn og forældre
  • Forebygge negativ social kontrol og radikalisering
  • Et aktivt og sundt liv og en tryg alderdom
Luk alle
Udfold alle