Sådan starter du en folkeoplysende forening

I Danmark kan alle starte en forening. Er man nogle stykker der sætter sig sammen, skriver nogle vedtægter og holder stiftende generelforsamling, så har man dannet en forening.

Private foreninger, patientforeninger, humanitære foreninger, grundejerforeninger m.m. behøver ikke kommunal godkendelse eller registrering. Langt de fleste foreninger tilhører denne gruppe.

Hvis jeres forening ønsker at søge tilskud fra kommunen efter folkeoplysningsloven, fx til lokaler eller til aktiviteter, skal foreningen godkendes. 

For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal foreningen opfylde forskellige krav. 

Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Forudsætninger for at blive godkendt som folkeoplysende forening

Luk alle
Udfold alle

Forskellige krav for foreninger med aktiviteter og voksenundervisning (aftenskoler).

For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf, der er forskellige for foreninger med aktiviteter og voksenundervisning.

Foreninger med aktiviteter

Luk alle
Udfold alle

Voksenundervisning (aftenskoler)

Luk alle
Udfold alle