Get2sport

Siden 2014 har Fritid og Kultur i et samarbejde med DIF Get2sport støttet foreninger i Charlotteager, Gadehavegård og Tåstrupgård.

Med en fuldtidsansat udviklingskonsulent i Fritids- og Kulturcentret har kommunen igangsat forskellige aktivitetsindsatser hos tre idrætsforeninger, og flere foreningsindsatser er på vej.

Formålet med indsatserne er at:

  • Styrke de frivillige i foreningen
  • Rekruttere børn og unge
  • Inddrage forældre i foreningslivet
  • Organisere aktiviteterne i organisationen

Her kan du se en oversigt over de konkrete kompetenceindsatser som hidtil var lavet hos foreningerne, samt de foreløbige resultater.

  • Træner -og-lederuddannelser i samråd med DBU Sjælland. Resultat: flere unge frivillige er uddannede til børnetræner i foreningen
  • Coach- og mentoruddannelse i samråd med DBU Sjælland– opkvalificerer børnetrænere og foreningsledere til at få lederskab og coaching. Resultat: der rekrutteredes 10 % flere medlemmer til fodboldklubben.
  • Socialt aktivt klubliv – for piger, en indsats i samråd med DBU Sjælland om at få flere kvindelige trænere og ledere i foreningen og at udvikle idrætsmiljøet hos klubberne for at rekruttere flere piger til at spille fodbold, og at skabe gode sociale klubmiljøer. Resultat: 12 unge piger deltog i en to- årig uddannelse og er trænere for pigehold i klubben eller er bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Projektrapport udkommer i 2020.