Projekt Kom og vær med

Idrætsforeningshold som et naturligt supplement i sundheds- og beskæftigelsesindsatser – støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Motion og fællesskab på recept

Hvad er Kom og vær med?

Det fremgår af undersøgelser, herunder bl.a. Den nationale sundhedsprofil 2017 og ”Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer” fra 2015, at der er en række særlige målgrupper, som generelt er mere fysisk inaktive end resten af befolkningen, og at der er både et sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale ved at fremme fysisk aktivitet hos disse grupper og generelt i befolkningen. Det handler bl.a. om at gøre de borgere, der er i særlig risiko for at få en livsstilssygdom mere fysisk aktive.

Indsatsen målrettes borgere der kan profitere af at deltage i foreningsidræt som et supplement i deres forløb (tilbage) mod arbejdsmarkedet, og borgere hvor foreningsidræt kan indgå i et rehabiliteringsforløb og bidrage til tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Projektet fokuserer på at få flere borgere til at indgå i lokale fællesskaber, hvor de både kan få mere bevægelse ind i dagligdagen, få et stærkere netværk og mulighed for socialt samvær i en idrætsforening.

Kerneelementer i projektet:

  1. Skabe tæt samarbejde mellem jobcenter, sundhedscenter og fritids- og kulturcenter om udvikling af sammenhængende forløb, hvor foreningsaktiviteter, med fokus på bevægelse og fællesskab, indgår som en borgerrettet sundhedsindsats og en beskæftigelsesfremmende eller fastholdelsesfremmende indsats.
  2. Klæde relevant fagpersonale indenfor sundheds- og beskæftigelsesområdet på, så de lærer det lokale foreningsliv og de relevante foreningers aktiviteter at kende, med henblik på at guide borgerne til aktiviteter ud fra borgerens sundhedstilstand, forløb, beskæftigelsessituation, motivation og interesse.
  3. Samarbejde med udvalgte folkeoplysende idrætsforeninger om udvikling og forankring af målrettede Kom og vær med-hold, der virker som brobygning til foreningslivet for de udvalgte målgrupper.
Luk alle
Udfold alle