Spotkurser

Som led i Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik, tilbyder kommunen de folkeoplysende og frivillige sociale foreninger en række "spotkurser".