Spotkurser

Som led i Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik, tilbyder kommunen de folkeoplysende og frivillige sociale foreninger en række "spotkurser", der sætter "spot" på emner og værktøjer, som kan hjælpe foreningerne. Spotkurserne har en varighed på 2-3 timer, afholdes som udgangspunkt på rådhuset og er gratis for foreningerne. Der serveres let forplejning til kurserne. Der er altid medarbejdere fra Fritid og Kultur til stede, så det kan være en anledning til sparring omkring foreningen. Kom meget gerne flere fra hver forening og husk at sende invitationen bredt ud i foreningen, så vi får flere med.

I foråret 2023 er der planlagt følgende Spotkurser:

”Frivillighed face to face” 1 og 2

Frivillighed handler om netværk og relationer. Hvordan ser det ud med frivilligheden i din forening? Og hvad gør I ved det? Som deltagere får I viden, værktøjer, inspiration og sparring. I bliver rustet til at arbejde struktureret med at få flere frivillige med i foreningens fællesskab.

Spotkurset består af to workshops med 8 ugers mellemrum. I perioden fra første til anden workshop skal I være ansvarlige for at rekruttere frivillige (gerne flere 5-10 stk.) til en eller flere aktiviteter og arbejde med at teste nogle af de værktøjer, som I bliver introduceret til på workshop nr.1 

Deltagere: Foreningsfolk, der arbejder med eller gerne vil arbejde med rekruttering af frivillige i foreningen. Minimum 2 og gerne flere deltagere fra hver forening til begge workshops. Kig jer omkring i foreningen plus ”venner” og se, om der ikke skulle være nogen, der brænder for netop dette. Man behøver ikke at vide en masse om selve aktiviteten (fodbold, spejderliv mv.) for at deltage og bidrage.

Workshoppene ledes af Henning Hansen fra Sporthouse. Konsulenter fra Fritid og Kultur deltager.

Workshop 1 afholdes 12. april 2023 kl. 17-20 i kantinen på det nye rådhus
Workshop 2 afholdes 8. Juni 2023 kl. 17-20 i kantinen på det nye rådhus

Der er forplejning, kaffe, te og kage!

Tilmelding (til workshop 1): ”Frivillighed face to face” 1 og 2 | Høje-Taastrup Kommune (nemtilmeld.dk)

For spørgsmål, kontakt: Idrætskonsulent  Signe Abildå. Mail: SigneAb@htk.dk. Mobil: 21167113