Trille & Tumle - børn i bevægelse

Høje-Taastrup Kommunes indsats for at løfte småbørns motoriske udvikling - støttet af Nordea-fonden.                                                  (Projektet er afsluttet i juni 2023. Se evalueringsrapport m.m. nedenfor).

Hvad er Trille & Tumle - børn i bevægelse?

Efter flere års fokus på børn og unges motorik sætter Høje-Taastrup Kommune (Fritids- og kulturcenteret) nu, med projektet ”Trille & Tumle – børn i bevægelse”, endnu tidligere ind for også at løfte småbørns motoriske udvikling og blive klogere på en landsdækkende udfordring med inaktive børn.  

Indsatsen tager udgangspunkt i småbørnene (de 0-3 årige) samt alle voksne omkring børnene, og der er for første gang initieret et større samarbejde på tværs af faggrupperne tilknyttet følgende centre: Fritid- og Kulturcenter, Institutions- og Skolecenter, Sundheds- og Omsorgscenter, Børne- og Ungerådgivningscenter samt Byrådscenter.

  • Sundhedskonsulenter
  • Idrætskonsulenter
  • Sundhedsplejersker
  • Børnefysioterapeuter
  • Børneergoterapeuter
  • Dagplejere og pædagoger
Alt sammen med det for øje at styrke småbørnenes motoriske udvikling og dermed understøtte deres læring, sundhed og trivsel. 

 

Luk alle
Udfold alle