Foreninger
  • Få siden oplæst

Generel information

Her kan foreningerne finde forskellige relevante informationer.

Statusrapporter

Vejledninger

Vejledende sorg- og kriseberedskab til foreninger i Høje-Taastrup Kommune

I samarbejde mellem præsterne i Høje-Taastrup Kommune og Københavns Brandvæsen samt Børne- og Ungerådgivningscentret og Fritids- og Kulturcentret i Høje-Taastrup Kommune er der blevet udarbejdet et vejledende sorg- og kriseberedskab til foreningerne.

Det vejledende sorg- og kriseberedskab kan benyttes som skabelon af de enkelte foreninger til deres egne sorg- og kriseberedskaber. Vejledningen består af en baggrundsbeskrivelse, et aktionskort, som beskriver guidelines for de forskellige scenarier: dødsfald, ulykke, overfald og overgreb og en kontaktliste til præster i Høje-Taastrup Kommune og til psykologer i Danmark.

Det vejledende sorg- og kriseberedskab beskriver nogle overordnede guidelines, som er værd at tage udgangspunkt i, hvis der opstår en krisesituation.

Læs materialet her

Opdateret 20. april 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00