Foreninger
  • Få siden oplæst

Informationsmøder

Der kan være mange spørgsmål, der melder sig, når man er ny forening eller ny kasserer/formand i en forening.

Kom til informationsmøde, hvor du kan stille dine spørgsmål.

På møderne gennemgås:

  1. Tilskudsmuligheder og årlige ansøgninger
  2. Samarbejde med kommunen
  3. Opbygning af folkeoplysningsudvalg og samråd
  4. Besvarelse af spørgsmål fra foreningerne

Punkterne gennemgås i den udstrækning, der er behov for det blandt deltagerne.

Der afholdes informationsmøder for nye foreninger, nye kasserere og formænd på følgende datoer i 2016 og 2017:

  • Mandag den 28. november 2016 kl. 19.00 - 21.00, i Byrådssalen på Rådhuset. I mødet vil der også være mulighed for at stille spørgsmål til de årlige ansøgninger og Conventus. Alle foreninger er inviteret til mødet. Invitation med flere oplysninger sendes via mail til alle foreninger medio november.
  • Torsdag den 26. januar 2017 kl. 17.00 - 18.30, i Lokale 2, Hedehuset (Hovedgade 371 B)
  • Torsdag den 27. april 2017, kl. 17.00 - 18.30, i Lokale 3, Kulturcentret (Poppel allé 12)
  • Torsdag den 24. august 2017, kl. 17.00 - 18.30, i Lokale 2, Medborgerhuset Lipperts (Taastrup Hovedgade 71)

Tilmeld dig til næste møde ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk

Opdateret 20. juni 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00