Foreninger
  • Få siden oplæst

Folkeoplysende foreninger

Som forening kan det være svært at finde rundt i det offentlige system med de mange love, regler og retningslinjer. Her kan foreningen få et overblik og vejledning.