Foreninger
  • Få siden oplæst

Sådan starter du en forening

I Danmark kan enhver oprette en forening. Er man nogle stykker, der sætter sig sammen, skriver nogle vedtægter og holder en stiftende generalforsamling, så har man dannet en forening.

Foreninger kan opdeles i to grupper:

  1. Private foreninger, en gruppe af personer med samme interesse, der ønsker at mødes om aktiviteten.
  2. Folkeoplysende foreninger med adgang til tilskud og kommunale lokaler.

Ad 1: Private foreninger behøver ikke kommunal godkendelse eller registrering. Langt de fleste foreninger tilhører denne gruppe.

Ad 2: Folkeoplysningsloven sikrer, at foreninger med et folkeoplysende formål kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit og tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. For at blive godkendt som folkeoplysende forening, skal foreningen opfylde en række krav.

Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Hvilke krav er der til frivillige folkeoplysende foreninger?

Godkendelse som folkeoplysende forening sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf, der er forskellige for foreninger med aktiviteter og voksenundervisning.

Ansøgning

Ansøgninger om foreningsgodkendelse bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget afholder ca. 10 møder om året.

Ansøgningsskema for nye foreninger findes her: Ansøgningsskema

Ansøgning sker ved indsendelse af ansøgningsskema sammen med vedtægter og en medlemsliste til:

Høje-Taastrup Kommune
Fritids- og Kulturcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup

eller på e-mail til Fritidkultur@htk.dk

Den årlige godkendelse

Folkeoplysende foreninger, som allerede er godkendte, fornyer deres godkendelse en gang årligt. Foreningerne får brev i november måned. Godkendelsen er en forudsætning for udbetaling af tilskud og ret til lokaler for året efter.

Læs mere om den årlige godkendelse

Opdateret 16. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00