Foreninger
  • Få siden oplæst

Sådan starter du en forening

I Danmark kan enhver oprette en forening. Er man nogle stykker, der sætter sig sammen, skriver nogle vedtægter og holder en stiftende generalforsamling, så har man dannet en forening.

Foreninger kan generelt opdeles i to grupper:

  1. Private foreninger, en gruppe af personer med samme interesse, der ønsker at mødes om aktiviteten.
  2. Folkeoplysende foreninger med adgang til tilskud og kommunale lokaler.

Ad 1: Private foreninger behøver ikke kommunal godkendelse eller registrering. Langt de fleste foreninger tilhører denne gruppe.

Ad 2: Folkeoplysningsloven sikrer, at foreninger med et folkeoplysende formål kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit og modtage tilskud til folkeoplysende aktiviteter. For at blive godkendt som folkeoplysende forening, skal foreningen opfylde en række krav.

Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Hvilke krav er der til frivillige folkeoplysende foreninger?

Godkendelse som folkeoplysende forening sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf, der er forskellige for foreninger med aktiviteter og voksenundervisning.

Opdateret 24. august 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00