Foreninger
  • Få siden oplæst

Sådan får din forening et CVR-nr.

Foreninger, der har brug for et CVR-nr., kan selv gratis registrere sig online hos Erhvervsstyrelsen.

I Danmark er det lovpligtigt at foreninger, der modtager betalinger/tilskud fra offentlige myndigheder, skal have et CVR-nr. og en NemKonto.

Sådan får din forening et CVR-nr

Foreninger der har problemer med at få et CVR-nr., kan henvende sig til Erhvervsstyrelsens kundecenter (klik på fanen kontakt).

Sådan får din forening en NemKonto

  • Efter at din forening har fået et cvr. nr, skal du kontakte banken.
  • Banken opretter en NemKonto, som tilknyttes foreningens CVR-nr.

Husk at oplyse CVR-nr og NemKonto til kommunen

Når foreningen har fået sit CVR-nr. og en NemKonto, er det vigtigt, at I giver os besked, idet vi skal bruge foreningens CVR-nr., når vi skal udbetale penge til jeres NemKonto.

Fornyelse af frivillige foreninger hvert 3. år

En frivillig forenings CVR-nummer skal fornys hvert 3. år. Jeres forening får automatisk en mail, når det er tid til at forny CVR-nummeret. Derfor er det vigtigt, at foreningens mailadresse er korrekt. Det er en god ide at opgive flere e-mail adresser, så foreningen er sikre på at modtage påmindelsen.

Læs mere om foreninger og NemKonto

Læs mere om lov om ændring af lov om offentlige udbetalinger m.v.

Opdateret 15. august 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00