Foreninger
  • Få siden oplæst

Sådan får din forening et CVR-nr.

Foreninger, der har brug for et CVR-nr., kan selv gratis registrere sig online hos Erhvervsstyrelsen.

I Danmark er det lovpligtigt at foreninger, der modtager betalinger/tilskud fra offentlige myndigheder, skal have et CVR-nr. og en NemKonto.

Sådan får din forening et CVR-nr

Foreninger der har problemer med at få et CVR-nr., kan henvende sig til Erhvervsstyrelsens kundecenter (klik på fanen kontakt).

Sådan får din forening en NemKonto

  • Efter at din forening har fået et cvr. nr, skal du kontakte banken.
  • Banken opretter en NemKonto, som tilknyttes foreningens CVR-nr.

Husk at oplyse CVR-nr og NemKonto til kommunen

Når foreningen har fået sit CVR-nr. og en NemKonto, er det vigtigt, at I giver os besked, idet vi skal bruge foreningens CVR-nr., når vi skal udbetale penge til jeres NemKonto.

Fornyelse af frivillige foreninger hvert 3. år

En frivillig forenings CVR-nummer skal fornys hvert 3. år. Jeres forening får automatisk en mail, når det er tid til at forny CVR-nummeret. Derfor er det vigtigt, at foreningens mailadresse er korrekt. Det er en god ide at opgive flere e-mail adresser, så foreningen er sikre på at modtage påmindelsen.

Læs mere i Lov om ændring af lov om offentlige udbetalinger m.v.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00