Foreninger
  • Få siden oplæst

Voksenundervisning (aftenskoler)

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter.

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdighed for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

For at starte en aftenskole skal følgende krav være opfyldt:

  1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  2. Foreningen skal have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
  3.  Foreningen skal give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
  4. Foreningen skal have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, som er åben for alle
  5. Foreningen skal være hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune
  6. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
  7. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Læs mere om vejledende retningslinjer for foreningsvedtægter under Folkeoplysningsloven

Krav til bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig over for Byrådet for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler, samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

Opdateret 12. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00