Foreninger
  • Få siden oplæst

Lån af faciliteter

Kommunen anviser ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til virksomhed indenfor folkeoplysningsloven.

Lokalerne skal stilles vederlagsfrit til rådighed.

Ledige offentlige lokaler og anlæg udlånes til godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Høje-Taastrup kommune, hvis de findes egnede til de anviste formål.

Læs mere om udlån og booking af faciliteter i kommunen

Opdateret 16. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00