Foreninger
  • Få siden oplæst

Love og bekendtgørelser

Under "love og bekendtgørelser" kan du læse om folkeoplysning.

Hvad er folkeoplysning? 

Folkeoplysningsområdet omfatter tilskud til aktiviteter og undervisning til borgere i alle aldersgrupper.

Byrådet afsætter penge til:

  1. Den folkeoplysende voksenundervisning  (undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, der traditionelt varetages af aftenskoler/oplysningsforbund). 
  2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger, som tilbyder idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hobbyforeninger mv.   

Se også

For Aftenskoler

Opdateret 16. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00