Foreninger
  • Få siden oplæst

Indhentelse af børneattester

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved for alle som har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Foreninger som har eller har mulighed for at opnå kontakt med børn og unge under 15 år, skal i henhold til lovgivningen indhente børneattest.

Børneattesten skal indhentes digitalt.

Læs mere på DIF´s hjemmeside

Bestil en børneattest via politiets hjemmeside

Erklæring om indhentelse af børneattester

Folketinget har ydermere vedtaget, at alle foreninger skal underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. Dette gælder også foreninger, der udelukkende tilbyder aktiviteter for voksne. Hvis erklæringen ikke underskrives må kommunen ikke yde tilskud og anvise faciliteter til foreningen. Lovgivningen er vedtaget for at minimere risikoen for seksuelle overgreb mod børn.   

I Høje-Taastrup Kommune 

Når foreningerne søger om årligt tilskud, underskriver foreningen på tro og love, at  den indhenter børneattester på alle frivillige, som har eller har mulighed for at opnå kontakt med børn under 15 år. Dette gælder både fremadrettet og bagudrettet. (Dette fremgår også af ansøgningsskemaet).

Læs evt. mere om børneattester på DGI's hjemmeside:

Din forenings ansvar og pligter vedr. børneattester 

 Børneattester skaber tryghed og tillid i foreningen

Opdateret 29. august 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00