Foreninger
  • Få siden oplæst

Realkompetencer

At være frivillig i en forening giver dig en realkompetencer.

Realkompetence er alt det, du kan, uanset hvor du har lært det. Noget har du papir på, andet er noget, du bare kan. Denne realkompetencebeskrivelse er et bidrag til at synliggøre din samlede realkompetence, og bliver derfor et supplement til dit CV.

Disse realkompetencer har hidtil ikke har kunnet dokumenteres i andet end en udtalelse, til trods for at de fortæller noget om din personlighed, dine evner og færdigheder.  

For at kunne dokumentere realkompetencer, har Undervisningsministeriet fået udarbejdet tre værktøjer i form af spørgeskemaer, der retter sig til:

  • Folkeoplysning 
  • Foreningsarbejde 
  • Frivilligt socialt arbejde 

www.dfs.dk  eller minkompetencemappe.dk har du mulighed for at beskrive og dokumentere de særlige kompetencer, som du har udviklet i folkeoplysningen/foreningslivet. Gå ind på et af de to links og udfyld skemaerne. Brug eventuelt en ven eller anden frivillig til at sparre med, så du kommer rundt om alle de kompetencer, du har erhvervet. Resultatet er en beskrivelse af dine realkompetencer, der er et supplement til dit CV.

Opdateret 16. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00