Foreninger
  • Få siden oplæst

Spejderhåndbogen

Spejderhåndbogen giver spejderforeninger et bredere overblik og vejledning i at få udfyldt ansøgninger rigtigt og med de oplysninger, som kommunen ønsker.

Håndbogen skal også gøre arbejdet lettere for nye kasserer og formænd, så de fastsatte tidsfrister kan overholdes. 

Spejderforeninger kan også finde relevante emner under menupunktet Foreningshåndbog.

Foreningsledermappen er omdelt til alle foreninger indenfor Børne- & Ungdomsorganisationernes Samråd i Høje-Taastrup Kommune. Der er udleveret 2 mapper til hver forening. 

Fritids- og Kulturcenteret håber, at håndbogen vil blive til gavn i det daglige arbejde. Vi modtager gerne forslag til forbedringer, ligesom vi naturligvis står til rådighed med yderligere rådgivning og vejledning.

Opdateret 16. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00