Foreninger
  • Få siden oplæst

Definition på spejderarbejde

Definition på spejderarbejde som idébetonet frivilligt børne- og ungdomsarbejde.

I lokale kredse og grupper opleves perspektivrigt spejderarbejde som idébetonet børne- og ungdoms-arbejde.

Børn og unges medmenneskelige egenskaber og deres respekt for andres ideer og meninger styrkes gennem deres aktive deltagelse i fællesskabet og ved at lytte til andre børn, unge og voksne. 

På ugentlige møder, weekendture og sommerlejre oplever piger og drenge lejr- og friluftsliv både lokalt, nationalt og internationalt. Gennem disse oplevelser opnås i fællesskabets ånd mange praktiske og sociale færdigheder til gavn for den enkelte og de mennesker man omgås.

De almindeligt kendte spejderaktiviteter indgår som en naturlig del af det daglige arbejde, ligesom samfundsrelevante emner, familiemæssige relationer, samt natur -, klima- og miljøbevidsthed er en naturlig del af de unges interesseområde. På baggrund heraf har det udendørs liv i pagt med naturen en fremtrædende plads i alle kredse og grupper.

Med de almindelige kendte spejderaktiviteter tænkes først og fremmest på orientering, pionering, primimad, lejrsport, brand- og førstehjælp, sejlads, vandre- og fjeldture, iagttagelse, morse, natur-kendskab og sang/musik mv. 

Gennem anerkendt lederuddannelse på forskellige niveauer, sikres at unge og voksne frivillige ledere kvalificerer sig bedst muligt til at varetage målsætningerne, sikre værdigrundlaget og værne om de traditioner, der i dag kendetegner og profilerer det ide´ betonede børne- og ungdomsarbejde, som vores samråd repræsenterer.


Børne- og ungdomsorganisationernes samråd.

Høje-Taastrup Kommune.

Marts 1997 

Revideret sprogligt 2016

Opdateret 12. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00