Foreninger
  • Få siden oplæst

Lån af spejderarealet i Hedeland

Høje-Taastrup Kommune har anlagt et areal til spejderformål i hedelandsområdet.

Arealet er beliggende på Brandhøjgårdsvej ved Hedehusgården (Hedegårdens Rideklub). Arealet er på ca. 19.200 m2, og der er på arealet opstillet en kombineret toilet- og vaskebygning.  Arealet er velegnet til mindre teltlejre med 100 - 150 deltagere.

Hvem kan udlåne?

Området udlånes i sommerhalvåret gratis til kommunens spejdere, børneinstitutioner, og godkendte foreninger med flere. 

Området er åbent i perioden primo marts til medio oktober. 

Booking sker ved henvendelse til Fritids- og Kulturcentret på  e-mail til FritidKultur@htk.dk eller på telefon 43 59 13 11. 

Når bookingen er godkendt, udleveres nøglen til toiletbygningen i Høje-Taastrup kommune, Rådhuset, Fritids- og Kulturcentret, Bygaden 2, 2630 Taastrup. 

Såfremt din forening eller institution ønsker at overnatte på området, skal du søge tilladelse hos Østsjællands Beredskab

Reglement for benyttelse af spejderareal ved Hedeland

  • Spejderarealet må kun benyttes til det formål, hvortil det er udlånt. 
  • Aftaler med Fritid- og og Kulturcentret må ikke overskrides.  
  • Arealet og toilet- /vaskevognen skal efterlades i samme stand som modtaget.
  • Brugeren skal selv rengøre toilet-/vaskevognen.
  • Brugeren skal selv medbringe toiletpapir og rengøringsmidler m.m., da dette ikke forefindes på stedet.
  • Eventuelle mangler eller beskadigelse anmeldes straks til Fritids- og kultur.
  • Udlånet er betinget af reglementets overholdelse.
  • Det tilkommer Fritids- og kulturcentret at fortolke dette reglement.
Opdateret 6. september 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00